Psykiatriske medisiner – historien vi aldri lærer av

Øyvind Heggestad Om forfatteren
Artikkel

Det er forunderlig at det medisinske miljøet og befolkningen generelt har vist så liten skepsis til bruken av såkalte selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-preparater), særlig siden vi i nær historie har gjort dyrekjøpte erfaringer med medisiner mot psykiatriske lidelser. Bare ved å se korte 40 år tilbake i historien vil vi kunne se et mønster som ikke er brutt; nye «fantastiske» preparater blir lansert og bivirkningen er få, om ikke fraværende. Barbiturater var i sin tid medisin mot psykiske symptomer og var svært populære. De ble lagt på hyllen i 1971, da man erfarte at bivirkninger og bakdeler ikke var til å tolerere. Straks etter tok benzodiazepiner over som en god medisin mot moderat og tyngre psykiske symptomer. Vi kjenner alle til den historien, som kulminerte i avhengighet, misbruk og stor oppmerksomhet i mediene tidlig i 1990-årene. Fokuset på denne problematikken ble enormt blant helsepersonell, og slike midler ble seponert over en lav sko. Det ble nesten en moralsk anklagende tone overfor brukere av benzodiazepiner.

I lys av dette er det med en viss forskrekkelse man kan konstatere det medisinske miljøs ukritiske omfavnelse av SSRI-preparatene da de kom på markedet. Noen kritiske røster ble hørt, men ble totalt overskygget av historier fra pasienter om drastisk bedring. Det er neppe en overdrivelse å si at de nye «ufarlige» preparatene ble skrevet ut alt for ukritisk.

Historien er nå i ferd med å gjenta seg. Stadig flere rapporter om uheldige bivirkninger kommer for dagen, og flere kritikere kommer på banen. Det mest potente SSRI-preparatet Seroxat får stadig mer kritikk av pasienter og enkelte i fagmiljøene. Nye og ufarlige medisiner mot psykiske plager avslører sine uheldige sider etter som tiden går. SSRI-preparater kan om noen år få samme posisjon som barbiturater om langtidsbruken avslører nye uheldige bivirkninger, og varseltegnene begynner å lyse for alvor. Neste gang et nytt «ufarlig» preparat blir lansert, bør vi møte det med atskillig mer skepsis enn tilfellet har vært i vår nære historie.

Anbefalte artikler