Nevropsykiatri – ny viten i komprimert utgave

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tarazi, Frank I.

  Schetz, John A.

  Neurological and psychiatric disorders

  From bench to bedside. 263 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2005. Pris USD 100

  ISBN 1- 58829-369 -6

  Målgruppen til denne amerikanske læreboken er medisinstudenter i klinisk praksis, leger, farmasøyter med visse forkunnskaper i nevroradiologi (neuroimaging), doktorgradsstudenter og forskere innenfor nevrobiologiske fag. Intensjonen kan synes noe vidløftig, nemlig å bidra til å bygge en felles plattform innenfor psykiatri og nevrologi og stimulere til interdisiplinær læring og undervisning. I tillegg skal den fungere som lærebok til eksamen for å kunne praktisere som lege i USA. Sistnevnte har liten relevans for klinikere som arbeider i Norge, men har konsekvens for bokens avgrensninger og innhold.

  Boken er utgitt i lite format i innbundet form og har få illustrasjoner, de fleste i svart/hvitt. Språket er lettfattelig og boken innbyr til fordypning til tross for en litt uspennende layout. Inndelingen er tredelt: Første del omhandler nevrobiologiske og nevrofarmakologiske prinsipper. De to øvrige delene omhandler ti sykdommer med tradisjonell tilhørighet innenfor nevrologi eller psykiatri. På nevrologisk side av et skille som for mange er arbitrært, og som forfatterne for øvrig tilstreber å bygge ned, er Alzheimers- , Parkinsons- og Huntingtons sykdom. På psykiatrisk side er schizofreni, autismespekterlidelse, Tourettes syndrom (tics), obsessiv-kompulsiv lidelse, unipolar depresjon, bipolar lidelse og AD/HD representert.

  Hvert enkelt sykdomskapittel er bygd opp etter samme lest og innholder epidemiologi, etiologi, molekylærbiologiske aspekter, nevroanatomi, dyremodeller, symptomer og tegn, genetikk, behandling – både farmakologisk og andre former for terapi – og en ordliste avslutningsvis. Denne strukturen gir boken et enhetlig og samordnet preg til tross for at den er skrevet av ulike forfattere. Boken er orientert rundt kunnskapsbasert medisin med konsistent henvisning til forskningslitteraturen. Det gis en grundig gjennomgang av både basalmedisinske og kliniske aspekter. I det store og hele er de utvalgte sykdomsbildene beskrevet på detaljert vis uten at oversikten er gått tapt.

  Denne boken skal tjene mange formål. Med unntak av noen få enkeltavsnitt hvor det er i overkant mye oppramsing og leseren kan få følelsen av at visse læringsmål til eksamen skal oppfylles, gjennomføres en innholdsmessig krevende balansegang med stor overbevisning. Avsnittene om behandling må fremheves som forbilledlige eksempler på god lærebokpedagogikk. I Parkinson-kapitlet har man tatt for seg eksisterende behandling med inndeling i symptomatiske og nevroprotektive behandlingsformer, i tillegg til kirurgisk intervensjon og terapiformer under utprøvning. Avsnittet om behandlingsalgoritmer gjør kapitlet komplett.

  I og med at boken tar for seg et begrenset utvalg av sykdomsbilder, fylles ikke funksjonen som den uttømmende lærebok. Den bør brukes som oppslagsverk eller leses kapittelvis og representerer et meget nyttig verktøy for å oppdatere seg innenfor prekliniske og kliniske enkelttemaer i nevrologi og psykiatri.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media