Moderne behandling av iskemisk hjertesykdom

Haakon Kiil Grøgaard Om forfatteren
Artikkel

Laham, Roger J.

Baim, Donald S.

Angiogenesis and direct myocardial revascularization

357 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2005. Pris USD 145

ISBN 1-58829 -153 -7

I første rekke henvender boken seg til kardiologer, kar- og thoraxkirurger, intervensjonsradiologer og forskere innenfor eksperimentell kardiologi med interesse for regenerativ behandling av iskemisk hjertesykdom.

Boken dekker områdene fra eksperimentelle kardiologiske forskningsmodeller til diagnostikk og terapeutiske alternativer, som med en fellesnevner kan beskrives som regenerativ kardiologi. Kapitlene er skrevet av forskere og spesialister fra ulike fagfelt innenfor områdene genregulering, signalsystemer, celleterapi og revaskulariserende behandling samt eksperimentelle modeller for terapeutisk regenerasjon.

Siktemålet er å oppsummere de siste års fremskritt innen terapeutisk angiogenese og regenerativ kardiologi. Det er gode illustrasjoner og tabeller over kliniske og prekliniske studier som er utført. De betraktninger som må ligge til grunn for å kunne oppnå karnydanning og gjenoppbygging av hjertemuskulatur, og felt som myokardial metabolisme, genterapi, cytokinsignalering, celleterapi og revaskulariseringsstrategier blir utførlig omtalt. Et eget kapittel omhandler egnede forskningsmodeller. Leseren får innblikk i hvordan vi i nær fremtid vil kunne komme til å behandle pasienten som i dag er til veis ende med sin revaskulariserende behandling, men som fremdeles har et betydelig funksjonstap og plager som følge av hjertesykdommen («no option»-pasient).

Boken anbefales til alle som ønsker å skaffe seg en oversikt over dette spennende feltet.

Anbefalte artikler