– Statiner kan delvis reversere åreforkalkning

Artikkel

Intensiv statinbehandling kan delvis reversere plakkdannelser i arterier hos pasienter med arteriosklerose.

I en studie publisert i JAMA er effekten av det kolesterolsenkende legemidlet Crestor (rosuvastatin) på utvikling av koronar arteriosklerose undersøkt. Ved hjelp av intravaskulær ultralyd (IVUS) målte man grad av åreforkalkningen hos 349 pasienter ved studiestart og etter to års behandling. En intensiv statinbehandling (rosuvastatin 40 mg/d) medførte en reduksjon av det arteriosklerotiske volumet. Denne regresjonen, som man kunne se hos over 60 % av pasientene, var assosiert med en reduksjon av LDL-kolesterolnivået med i gjennomsnitt 53 % og økt HDL-kolesterol med 15 %.

Lars Gullestad, overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, sier tidligere forskning har vist at behandling med statiner kan bremse eller forhindre en videre utvikling av koronar arteriosklerose, men at det ikke tidligere på en overbevisende måte er demonstrert at prosessen kan reverseres.

Overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener svakheten med JAMA-studien er at den ikke er kontrollert opp mot annen behandling som har vært prøvd ut på samme måte.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10604

Anbefalte artikler