– Spesialiserte gynekologer bør operere eggstokkreft

Artikkel

Kvinner med eggstokkreft som opereres av gynekologer spesialisert i kreftsykdommer har 20 % bedre korttidsoverlevelse enn kvinner som blir operert av vanlige gynekologer.

Det viser en studie Torbjørn Paulsen ved Kreftregisteret har gjort, og som nylig ble publisert i International Journal of Gynecologic Cancer. Studien inkluderer 198 pasienter med utbredt eggstokkreft som ble operert i 2002. 75 av kvinnene ble operert av spesialiserte gynekologer, 99 av gynekologer og 24 av kirurger. Drøyt halvparten ble operert ved et universitetssykehus. Det ble korrigert for prognostiske faktorer som alder, type svulstvev og hvorvidt pasienten hadde andre alvorlige sykdommer.

Studien konkluderer med at risikoen for å dø var dobbelt så stor i gynekologgruppen. Korttidsoverlevelsen som ble beregnet etter 450 dagers oppfølging viste også at det var forskjeller mellom sykehusene, med en overlevelse på 79 % ved universitetssykehusene og 62 % ved de andre sykehusene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10546

Anbefalte artikler