Notiser

Artikkel

Oppdatert informasjon om E coli

Flere barn er blitt syke av E coli-bakterien de siste ukene, og saken utvikler seg raskt. Både Folkehelseinstituttet og Mattilsynet legger fortløpende ut informasjon om situasjonen på sine nettsider. Ifølge overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet vil dette være førstesak på www.fhi.no i noen uker fremover, inkludert oppdaterte råd til helsetjenesten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10573

Kraftig nedgang i meslingdødsfall

En intens vaksinasjonskampanje har ført til at tallet på meslingdødsfall på verdensbasis er halvert på seks år. Mellom 1999 og 2004 har antall slike dødsfall gått ned fra 871 000 til rundt 454 000, ifølge ferske tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF). Den store nedgangen skyldes i hovedsak nasjonale massevaksinasjonskampanjer og at forholdene er lagt bedre til rette for rutinemessige vaksinasjonsprogrammer. Målet er å redusere antall meslingdødsfall på verdensbasis med 90 % innen 2010 i forhold til 2000-nivået.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10510

Ungdom som sliter oppsøker ikke hjelp

Ungdom som «bare» har angst og depresjon oppsøker i mindre grad hjelp enn ungdom som har fysiske plager i tillegg til psykiske symptomer, ifølge helseundersøkelser Folkehelseinstituttet har utført blant drøyt 11 000 norske 15- og 16-åringer. Resultatene er publisert i BMC Public Health. Bare 730 av de spurte ungdommene (7 %) fortalte at de hadde oppsøkt hjelp for dette det siste året, og blant dem som hadde mest plager hadde under halvparten (34 %) oppsøkt hjelp. En av forfatterne, psykolog Henrik Daae Zachrisson, mener noe av forklaringen kan være at mange ungdommer ser på slike plager som en del av alt som skjer når man er i puberteten, og at allmennleger kan ha vanskeligheter med å identifisere denne typen psykiske plager.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10529

Flere dødsfall etter abortpillebruk

I USA er minst fire kvinner døde av blodforgiftning etter medikamentell abort. Ifølge Statens legemiddelverk oppstod tilfellene etter bruk av mifepriston (også kalt RU 486) gitt oralt og misoprostol gitt vaginalt. Kvinnene hadde symptomer som liknet på bivirkningene av misoprostol, som oppkast, diaré og magekramper. Etter hvert utviklet de takykardi, hypotensjon, ødemer, hemokonsentrasjon og alvorlig leukocytose. Det er ikke vist at infeksjonen har sammenheng med medikamentene, og det er ikke rapportert om noen liknende tilfeller i Europa. Legemiddelverket ber likevel leger være oppmerksomme på at infeksjoner kan oppstå også etter medikamentelle aborter, uten at pasienten har typiske infeksjonssymptomer, som feber og forhøyet CRP. Dersom pasienten får toksisk sjokksyndrom, symptomer på betennelse i livmorslimhinnen eller liknende etter medikamentell abort, bør dette meldes til de regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10567

Medforfatterskap – hva innebærer det?

Medforfatterskap innen forskning ble drøftet på et seminar som Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin arrangerte 10. mars i Oslo. Det var stor interesse for temaet, og ca. 100 deltakere fra forskningsmiljøet, helsemyndigheter, etiske komiteer, Forskningsrådet, tidsskrifter og organisasjoner deltok. Det var bred enighet om at ordningen med medforfatterskap innen forskningen er viktig av mange årsaker, men uenighet om betydningen for medisinsk praksis. Vancouver-reglenes rolle, virkningen av at en enkeltperson jukser, forhåndsdømming av medforfattere, bruk av «selvangivelse» og ulike følger av Sudbø-saken ble også diskutert.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10517

Anbefalte artikler