Flere årsaker til reisetrombose

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Andre forhold enn at vi sitter stille kan forklare tromboserisikoen. Det viser en nederlandsk studie.

Risikoen for tromboembolisk sykdom er 2 – 4-doblet etter lengre flyturer. Foto Cornelius Poppe/SCANPIX

Studien omfattet 71 friske, unge mennesker, hvorav 30 hadde faktor V Leiden-mutasjon og/eller brukte p-piller. Deltakerne fikk signifikant koagulasjonsaktivering etter en flytur på åtte timer. Det skjedde ikke når de hadde sittet stille og sett film like lenge eller etter vanlige daglige gjøremål (1). Resultatene var dermed kontrollert for effekten av immobilisering og døgnrytme. Det lave trykket og oksygennivået i flykabinen er trolig årsaken til den økte tromboserisikoen, mener forfatterne.

– Den økte risikoen for venøs reisetrombose har sannsynligvis flere årsaker. Det lave lufttrykket i kabinen gir en hypobar hypoksi. Andre risikofaktorer er trombofili, f.eks. faktor V Leiden-mutasjon, kreftsykdom, kirurgisk inngrep 4 – 6 uker tidligere og østrogenbehandling. Vi mener også at ugunstig sittestilling og dehydrering spiller en rolle. Kontrollgruppen som så film, burde ha sittet i en flykabin på bakken! sier overlege Bjørn Bendz ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet.

– Resultatene bekrefter våre funn fra høydehuset i Trysil (2). Forfatterne viser i tillegg at kvinner med faktor V Leiden-mutasjon som bruker p-piller er de som får høyest koagulasjonsaktivering. Disse frarådes å bruke p-piller. Hvis de likevel gjør det, bør de få lavmolekylært heparin som reiseprofylakse, sier Bendz.

Anbefalte artikler