Les mer om ...

Artikkel

Sol, biorytmer og D-vitamin

Lyset styrer våre liv, men kroppens endogene biorytmer avviker noe fra døgnets 24 timer. Tilpasningen av disse rytmene spiller en stor rolle ved skiftarbeid og lange flyreiser. Lysets betydning for rytmiske fysiologiske prosesser kan nå studeres på molekylært nivå.

Ny kunnskap om D-vitamin, som dannes i kroppen etter solbestråling, tyder på en positiv effekt ved en rekke sykdommer, inkludert kreft. Virkningsmekanismen er antakelig knyttet til effekter på celledifferensiering og immunmodulering.

Rytmer, depresjoner og lys

D-vitaminets fotobiologi – ny aktualitet

Rødt lys for grønn resept?

Grønn resept ble introdusert i 2003 for å styrke legenes arbeid med å fremme sunn livsstil blant pasienter med moderat hypertensjon og diabetes. Ordningen, der legen får en særskilt takst for slikt arbeid, har imidlertid lav legitimet blant fastlegene, viser ny undersøkelse.

Legers bruk og vurdering av grønn resept

Myter og kliniske ritualer

Kliniske rutiner for å forebygge sykdom kan ha hatt sin berettigelse da de ble innført, men kan tape sin nytteverdi med årene. Det tok tid og krefter å avvikle Credés lapisprofylakse av nyfødte mot gonoreisk øyeinfeksjon. Hvilke av dagens medisinske ritualer bør tas opp til vurdering?

Et medisinsk ritual

Når sedvane gjør blind – 25 år uten Credés lapisprofylakse

Diktning og sykdom

Multippel sklerose preget Elling Solheims liv og diktning. Mange vil hevde at kjennskap til sykdommen kan være nødvendig for å forstå flere av hans dikt.

«Ynk ikke min vanførhet» – sykdommens plass i Elling Solheims diktning

Leger og krig

Zorica Mitic, anestesilege fra Beograd, skrev dagbok om sine sterke opplevelser fra krigen på Balkan i 1990-årene og måtte flykte. I Norge ble hun den første tiden møtt med fordommer og trakassering.

For den generasjon akademikere som nå er i ferd med å dø ut, er ordet tysklandsstudent knyttet til norske studenters fangenskap i tyske konsentrasjonsleirer under den annen verdenskrig. En av dem gjorde dagboksnotater.

En uredd røst

Norsk student i tysk fangenskap

Anbefalte artikler