Les mer om ...

Artikkel

Munnhulen – angår både tannlegen og legen

I Norge og andre vestlige land ble utdanningen av tannleger i sin tid etablert som egen utdanning ved siden av og ikke som en del av faget medisin. Sykdommer som affiserer munnhulen stiller derfor krav til kunnskap og samarbeid på tvers av profesjonsgrenser.

I dette og neste nummer publiserer Tidsskriftet, i nært samarbeid med Tannlegeforeningens Tidende, flere artikler om sykdomstilstander i munnhulen, denne gang om tannskader, hud- og slimhinnesykdommer og HIV-infeksjon.

Munnhulen – odontologi eller medisin?

Vurdering av tannskader ved legevakt

Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne

Orale manifestasjoner ved HIV-infeksjon

Sunn skepsis eller falske forhåpninger?

Norske kvinner har et realistisk syn på nytteverdien av østrogenbehandling mot klimakterielle plager. Deres oppfatning av indikasjoner for slik behandling er i samsvar med gjeldende retningslinjer. Dette er konklusjoner fra en spørreskjemaundersøkelse blant kvinner i alderen 45 – 60 år. Mange kvinner begynner imidlertid med østrogenbehandling flere år før menopausen.

Norske kvinners holdninger til bruk av østrogentilskudd

Cøliaki påvirker beinmetabolismen

Mange pasienter med ubehandlet cøliaki har forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet og kan ha vitamin D-mangel, sekundær hyperparatyreoidisme, osteopeni og osteoporose. Dette viser undersøkelser av 118 pasienter ved Aker universitetssykehus gjennom en tiårsperiode.

Beinmetabolisme hos nydiagnostiserte cøliakipasienter

Kronisk nyresvikt – ny stadieinndeling

Sviktende nyrefunksjon har inntil nylig vært vurdert på svært ulike måter. Kronisk nyresvikt skal nå inndeles i fem stadier basert på i hvilken grad nyrefunksjonen, målt ved glomerulær filtrasjonshastighet, er svekket, og om det foreligger tegn til nyreskade.

Stadieinndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisk nyresykdom

Kraniektomi ved akutt encefalitt

Ved kraniektomi kan intrakraniale hematomer tømmes og herniering som følge av økt intrakranialt trykk reverseres. Kraniektomi kan også være aktuelt ved hjerneinfarkt og hodeskader. Nye erfaringer viser at slik behandling kan være livreddende også i andre situasjoner, for eksempel uttalt hjerneødem ved akutt encefalitt.

Dekomprimerende kraniektomi ved akutt encefalitt

Pasienter med livstruende sykdom i hjernen

Anbefalte artikler