Kultur og livsvilkår

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Foto Corbis/SCANPIX

Forsidebildet viser medlemmer av Huli-folket i tradisjonelle drakter og med ansiktsmaling i forbindelse med en årlig festival i byen Mount Hagen i Papua Ny-Guinea. Scenen minner oss i sin fargeprakt om behovet for menneskelig fellesskap og ritualer.

I boken Andres liv – og vårt eget (1) viser Fredrik Barth hvordan menneskenes forestillinger er med på å skape den verden de lever i, og peker på variasjonsbredden i livsvilkår og rammene for hvordan mennesker forstår tilværelsen. Barth understreker betydningen av å forstå det enkelte samfunn ut fra dets egne forutsetninger.

I dette nummer av Tidsskriftet beretter Petter Hallas på side 1094 om sine erfaringer som lege blant mennesker i Papua Ny-Guinea. Han fastslår at behovet for medisinsk hjelp og ressurser er prekært i områdene han har besøkt. Det er i dag vanskelig å betrakte det enkelte samfunn som en isolert enhet. Vi er alle med inn i den globale økonomien, og det enkelte samfunn må også forstås i lys av dette. Hallas skildrer kulturen med respekt, men tar samtidig i betraktning menneskenes livsvilkår: «Folk i Papua Ny Guinea er ikke primitive, de er bare fattige.»

Anbefalte artikler