Veivalg under krigen

Astrid Nøklebye Heiberg Om forfatteren
Artikkel

Gogstad, Anders Chr.

Grimnes, Ole Kr.

Rødland, Kjartan 

Der veiene skiltes

Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig? 192 s, ill. Bergen: Eide forlag, 2005. Pris NOK 290

ISBN 82-514-0688-9

Det som er særlig interessant med denne boken, er at alle parter kommer til orde. Vi leser om motstandsfolk, krigsseilere, flyktninger, krigsfanger og om folk som mistet alt de eide da husene ble brent og de ble tvangsflyttet fra Finnmark. Men vi får også innblikk i tankene til ham som ble leder for NS-ungdom og senere meldte seg som frontkjemper, hvilket valg han gjorde den gangen og hvordan det har påvirket resten av livet hans.

Personskildringene i boken bygger på videointervju av i alt 24 personer, mennesker som tok viktige valg i ganske ung alder. Noen gikk samme vei, men noen valgte annerledes. I innledningen til boken spør forfatterne: «Var det to helt forskjellige typer mennesker, eller var de ganske enkelt mennesker som valgte eller ble tvunget inn i hver sin retning?» Som alltid finnes det ikke enkle svar på slike spørsmål. Det var ytterst forskjellige mennesker og motiver innen begge grupper.

Forfattergruppen har delt oppgavene seg imellom. Sosialmedisineren Anders Chr. Gogstad, som har interessert seg sterkt for sosial- og helsepolitisk historie, særlig fra okkupasjonstiden, skriver om Røde Kors-søstrene som var i tysk tjeneste. Han skriver om tyskerbarna og lebensborn, om de tyske konsentrasjonsleirene, krigsfangene og jødene. Men han behandler også Norge under tysk forvaltning, kommunistenes krig og nordmenn under Hitlers faner.

Historikeren Ole Kr. Grimnes gir det overordnede historiske perspektiv om hvorfor vi opplevde krigen så forskjellig, hva som skjedde da motviljen ble til motstand, om Milorg og etterretningsarbeid.

Journalisten Kjartan Rødland har redigert og gjengitt de timelange videointervjuene for å belyse de personlige valg enkeltmennesker ble stilt overfor.

På denne måten kunne man si at boken virker fragmentert. Jeg ville heller kalle det kaleidoskopisk. Den gir en rekke veldokumenterte historiske glimt fra en tid som på en avgjørende måte preget oss som var barn eller unge under krigen, og den vil være et nyttig læremiddel for kommende slekter. Boken er rikt illustrert med fotografier fra forfatternes private samlinger.

Anbefalte artikler