Muskel- og skjelettlidelser i allmennpraksis

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Paterson, John K.

  Musculoskeletal medicine in clinical practice

  113 s, tab, ill. Guildford: Springer London, 2006. Pris EUR 43

  ISBN 1-85233-966-7

  Målgruppen for denne omtalen av muskel- og skjelettlidelser er pasienter, leger og institusjoner som er involvert i utdanning av leger. Forfatteren er en pensjonert britisk allmennpraktiker og en pioner innen feltet. Han er også medforfatter på to andre bøker, Back pain – an international review (1990) og A manual of medical manipulation (1994).

  Boken er oversiktlig bygd opp. De seks første kapitlene inneholder en beskrivelse av fagfeltet muskel- og skjelettlidelser, dets vitenskapelige basis, pasientens og legens perspektiv, økonomiske aspekter og utdanning. Kapitlene 7 – 13 omhandler nakkesmerter, hodepine og migrene, smerter i skulder og arm, brystkasse, nedre del av ryggen, bekken og underekstremitet. Avslutningskapitlet tar for seg fremtiden innen fagfeltet.

  Forfatterens terapeutiske tilnærming er manipulasjon av columna. Hans uttalte siktemål er at allmennpraktiserende leger bør lære manipulasjonsbehandling. Begrunnelsen er at metoden er relativt lett å utføre, og at denne pasientgruppen hører hjemme i allmennpraksis. Forfatteren antyder også økonomisk gevinst for både pasienten og samfunnet fordi manipulasjon krever få behandlinger og gir rask funksjonsbedring. Han beklager at tradisjonell medisin har unnlatt å ta manipulasjonsbehandling på alvor og unnlatt å undervise i metoden. Forfatteren kritiserer kiropraktikk og osteopati for ikke-vitenskapelige basis. Han er også kritisk til slike behandlingsopplegg med lange behandlingsserier som han anser unødvendige. Forfatteren selv er nøye i sin beskrivelse av kontraindikasjoner til manipulasjon.

  En del organisasjoner arbeider med å få muskel- og skjelettlidelser godkjent som egen spesialitet. Paterson er usikker på en slik strategi, og holder som et alternativ frem den engelske modellen som nå er innført i National Health Service der man i kraft av en faglig særinteresse kan bli General Practitioner with Special Interest.

  Boken gir ikke innføring i behandlingsteknikkene og må snarere leses som et fagpolitisk innlegg. Forfatteren ønsker å initiere tankeprosesser hos leseren og skape debatt omkring inklusjon av manipulasjonsbehandling i skolemedisinen. Boken er liten og lettlest, med referanser og litteraturliste for videre lesing. Bakerst er medisinske ord forklart for pasienter.

  Faglige innlegg om manipulasjon av columna er like aktuelle i Norge som i Storbritannia, og boken er derfor interessant for norske lesere. Den anbefales spesielt for allmennpraktiserende leger og andre som beskjeftiger seg med muskel- og skjelettlidelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media