Arkitekturen rommer livet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Larsen, Kristian

  Arkitektur, krop og læring

  291 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2005. Pris DKK 268

  ISBN 87-412-0230-9

  Den danske antologien Arkitektur, krop og læring inneholder en rekke innsiktsfulle kapitler av ulike forfattere om samspillet mellom arkitektur, kropp og læring. Boken er en påminnelse om at menneskeskapte omgivelser påvirker vår tilstedeværelse, både fysisk og psykisk. Boken minner oss om at enhver tids kultur og erfaringer finner sitt uttrykk i hvordan vi former våre omgivelser. Tidsepokers filosofi synliggjøres gjennom denne formingen, og derved får tidens innhold sitt substansielle uttrykk. Ethvert byggverk av kvalitet er derfor et tidsbestemt dokument om både fortid, nåtid og fremtid.

  I boken Arkitektur, krop og læring understrekes det at vi påvirkes gjennom det sosiale rommet som hver tidsepoke skaper. Det gjelder spesielt det offentlige rommets arkitektur som definerer våre omgivelser, våre byer – og derved også virker formende på oss. Noe av det mest spennende ved å oppsøke fremmede byer er jo å flanere gatelangs og observere byrommet med de forskjellige stilarter. På denne måten supplerer de hverandre som medlemmer av en gammel familie. Byens «kropp» virker på oss både psykisk og fysisk – i henhold til våre interesser og stedets karakter. Vi oppsøker jo nettopp de spesielle bystrøk som gjennom deres arkitektur formidler stedets personlighet. Paris, Roma og London er spesielle i så måte – og ikke minst er det å vandre i New York så enestående annerledes og fascinerende. Dette gjelder også våre egne byer. Vi flanerer i Oslos forskjellige byområder, som alle har sin egen karakter og utstråling – Karl Johans gate og strøkene rundt Youngstorget, søylegangen til det gamle Torggata Bad med dens typiske klassisistiske arkitektur som fører oss tilbake i arkitekturens historie, med den nye tids likevekt og balanse etter den første verdenskrigens kaos.

  Som reflekterende medlemmer av den medisinske profesjon i Norge har også vi grunn til å være stolte over det nye Rikshospitalet. I ledende internasjonale aviser som International Herald Tribune og New York Times er dette sykehuset karakterisert som «den beste sykehusarkitektur i verden». For internasjonale sykehusarkitekter er bygget derfor blitt et «pilegrimsmål» som et tidsriktig moderne fremtidssykehus – et nytt «look to Norway» i fredstid.

  Boken Arkitektur, krop og læring retter søkelyset på rommets betydning for andre aktiviteter – det menneskelige samspillet mellom det fysiske rommet og barneinstitusjoner, skoler, idrettsarkitektur og våre individuelle boliger. Boken gir således rom for ettertanke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media