Alt om kjærligheten?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Haugsgjerd, Svein

  Kjærlighetens kraftlinjer

  224 s. Oslo: Pax forlag, 2005. Pris NOK 298

  ISBN 82-530-2820-2

  Dette er en populærvitenskapelig bok om psykologi, psykoterapi og psykoanalyse, med innslag av selvbiografisk materiale. Den henvender seg både til legfolk og fagfolk – til medmennesker.

  Innledningsvis skriver forfatteren (født 1942): «Kjærligheten oppstår og videreføres ved hjelp av to mirakuløse menneskelige evner: fantasi og språk. Dette er det jeg kaller kjærlighetens kraftlinjer. Denne boken handler om hva psykoanalysen har lært meg om kjærlighetens betydning, og om hva slik behandling går ut på [...] Kjærligheten er et hovedtema i slik behandling: kampen for å oppleve kjærlighet, dele kjærlighet, bevare kjærlighet. Kjærligheten [...] er en drivkraft for alt som har varig verdi, i samvær, samliv og skapende virksomhet.»

  Boken har fire hoveddeler: Seksualitet og kjærlighet, Skyggen av døden, Psykoterapi og psykoanalyse og Kjærligheten og kulturen. Den første delen utgjør drøyt halvdelen av boken, med blant annet kapitler om barndomsseksualitet, forelskelse og partnervalg.

  Forfatterens beretning bygger på egne erfaringer, som medmenneske og terapeut – med sterk vekt på drømmer – og som en utrolig belest kulturformidler. Prestesønnen/psykoanalytikeren siterer Bibelen og Freud med samme frimodighet. Hans ønske om å kunne formidle sitt budskap i hverdagslige ord lykkes ikke alltid helt.

  Avslutningsvis skriver Haugsgjerd: «Vi bruker ett og samme ord – «kjærlighet» – om fenomener på tre livsområder: den erotiske parkjærligheten, kjærligheten mellom foreldre og barn og den solidariske nestekjærligheten. Dette er ikke uten grunn. Foreldre–barn-kjærligheten legger grunnlaget for par-kjærligheten, som igjen støtter opp om neste-kjærligheten.»

  Dette er en utfordrende og inspirerende bok som egner seg for gode samtaler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media