Støtter legevaktskolleger

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Vestfold-leger stiller seg solidarisk med kolleger som sliter med legevaktordningen andre steder i landet.

Torunn Janbu snakket til en lydhør forsamling. Foto Cecilie Bakken

Det var en av tilbakemeldingene president Torunn Janbu fikk da hun deltok på årsmøtet i Vestfold lægeforening.

– I Vestfold fungerer legevaktordningen ganske godt. Men vi vet at kolleger sliter andre steder i landet, så det er viktig at vi stiller oss solidarisk med dem i vårens oppgjør, sa en av de fremmøtte legene. Torunn Janbu viste til at Legeforeningen arbeider aktivt med å få etablert en ny legevaktorganisering, og at en intern prosjektgruppe har laget en rapport om temaet.

Presidenten møtte ellers en rekke sykehusleger som var opptatt av vårens oppgjør mellom Legeforeningen og NAVO. En av dem sa at det virket som Legeforeningen for noen år siden var mer åpen for lokale oppgjør. Nå lurte han på om foreningen ikke lenger ønsket dette?

– Legeforeningen må som forhandlingsaktør ha evnen til å tilpasse innretningen etter gjeldende forhold. I dette ligger en evne til både kortsiktig og langsiktig planlegging og handling. Vi sitter med et totalinntrykk av hvordan NAVO-modellen har fungert og må handle deretter for å prøve å få en velfungerende forhandlingsmodell, sa legepresidenten.

Blant de 37 legene som hadde møtt frem på årsmøtet, var det flest sykehusleger, men også noen fastleger og privatpraktiserende spesialister deltok. En av fastlegene lurte på om det var mulig å innføre egenandel for barn under 12 år på legevaktbesøk, men innunder frikortet, for å motivere foreldrene til å oppsøke fastlegen. Han mente at foreldre i større grad enn før bruker legevakten for barna. Det kom også spørsmål om Legeforeningens tilbud om avtale om tjenestepensjon.

Anbefalte artikler