Sprer kunnskap om hjernen

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Til tross for bitende vinterkulde hadde flere hundre funnet veien til auditoriet på Rikshospitalet under Hjerneuken 2006.

Erik Taubøll, Espen Dietrichs og Arne Dahl stilte seg til rådighet for spørsmål etter møtet. Foto Lisbet T. Kongsvik

For sjette år på rad hadde Norsk nevrologisk forening tatt initiativ til en folkeopplysningskampanje om hjernen ved å invitere til åpne publikumsmøter ved flere av landets nevrologiske avdelinger. Hjerneuken er samkjørt med den internasjonale Brain Awareness Week som hvert år i uke 11, markeres i over 40 land.

– Vi ønsker på denne måten å spre kunnskap om den friske hjernen og hvordan den best kan tas vare på, samtidig som vi informerer om sykdommer i nervesystemet og hvordan disse best kan håndteres. Mange av foredragene gir også informasjon om det nyeste innen behandlingsmetoder, sier nestleder i Norsk nevrologisk forening Erik Taubøll, som sammen med kollegene Espen Dietrichs, Arve Dahl og Leif Gjerstad ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF holdt foredrag i Oslo. Temaene som ble tatt opp var bl.a. sammenhengen mellom epilepsi og beinskjørhet, polynevropati og muskelsykdommer, hjerneslag og moderne behandlingsmetoder av Parkinsons sykdom.

– Vi har opplevd svært stor interesse for publikumsforedragene i de årene vi har markert Hjerneuken. For oss fagfolk er det både inspirerende og spennende å møte publikum på denne måten, og jeg vil derfor anbefale flere av mine nevrologkolleger å delta mer aktivt under Hjerneuken. Sett av uke 11 neste år, oppfordrer Taubøll.

Anbefalte artikler