Krever språktest av turnusleger

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har tatt grep og stiller igjen krav til norskkunnskaper hos utenlandske turnuskandidater.

Ved turnusstart 15. februar viste seg at fire kandidater med statsborgerskap fra EØS-landene Ungarn og Østerrike, av Sørlandet sykehus ble vurdert å ha så dårlige norskkunnskaper at sykehuset ikke kunne la dem påbegynne tjenesten. SAFH reagerte raskt etter en henvendelse fra sykehuset, og fra og med 2006 blir det stilt krav om at turnuskandidater fra EØS-land skal ha tatt den såkalte Bergenstesten i norsk, eller norskeksamen trinn III ved et norsk universitet.

– Dette er ikke helt nytt. Det er allerede en del av pakken for kandidater fra land utenfor EØS, sier Kjell Sture Skålbones i SAFH.

Sosial- og helsedepartementet fastslo i et brev i 2000 at det ikke skulle stilles språkkrav til søkere med utdanning fra EØS-land når det gjaldt autorisasjon, men at det skulle være opp til arbeidsgiver å vurdere.

– Men situasjonen for turnusleger er spesiell fordi sykehusene ikke selv velger ut disse kandidatene slik de gjør ved legeansettelser. Turnuskandidatene blir så å si levert på døren. Da blir det tungvint og vanskelig å skulle avvise dem først ved turnusstart, sier Skålbones.

SAFH tolker derfor denne saken slik at språkkravet til turnuslegene ikke berøres av departementets instrukser. Ifølge Skålbones vil slike situasjoner skape et problem for sykehuset, som får et hull i oppsettingen. At noen har tatt opp en plass uten å kunne gjennomføre tjenesten vil dessuten kunne gå ut over andre turnuskandidater som venter på plass. Han understreker også at et slikt minimumsspråkkrav fra myndigheten som administrerer turnustjenesten, bidrar til å styrke pasientsikkerheten og kvaliteten.

SAFH skriver i et brev til Sosial- og helsedirektoratet at de har merket seg en økende interesse fra medisinske kandidater i EØS-landene som ikke har norsk statsborgerskap, om å gjennomføre turnustjenesten i Norge. – Selv om det foreløpig er små tall, så kan det bli et problem i fremtiden. Vi ville derfor tydeliggjøre situasjonen og benytte oss av signaleffekten, slik at turnuskandidatene vet hvilke språkkrav de skal forholde seg til, sier Skålbones.

Anbefalte artikler