Helsedebatt på Helgeland

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var stort oppmøte da lokalsykehusenes fremtid skulle debatteres i Sandnessjøen i begynnelsen av mars.

  Spennende lokalsykehusdebatt på Helgeland. I panelet Rune Skjælaaen, Torunn Janbu, Anette Fosse og medisinsk direktør ved…
  Spennende lokalsykehusdebatt på Helgeland. I panelet Rune Skjælaaen, Torunn Janbu, Anette Fosse og medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset Fred Mürer. Foto Tove Myrbakk

  Et flott panel og en engasjert forsamling bidro til å få frem mange viktige perspektiver rundt de utfordringene som de små lokalsykehusene vil stå overfor i tiden fremover.

  Møtet var i regi av Nordland Legeforening, og om formiddagen hadde Legeforeningens president Torunn Janbu og visepresident Per Meinich formøter med sykehusleger og primærleger fra regionen. Her fikk de blant annet presentert «Kommunehelseprosjekt Helgeland». Dette er et interkommunalt prosjekt for 18 Helgelandskommuner der satsingsområdene er miljørettet helsevern og interkommunale legevakter. Prosjektet er støttet økonomisk av Fylkesmannen i Nordland.

  Primærlegene utfordret Legeforeningen på å forhandle frem løsninger som gjør at mindre kommuner ikke blir skadelidende økonomisk når de velger interkommunale løsninger på legevakt. De advarte også mot å gå på akkord med faglighet og forsvarlighet i forhold til responstid, og understreket at lege alltid skal lede det prehospitale akuttmedisinske arbeidet lokalt.

  Rekruttering var øverst på dagsordenen da sykehuslegene møtte Janbu og Meinich litt senere på dagen. De tre lokalsykehusene sliter med å rekruttere spesialister.

  – Kanskje kan obligatorisk gruppe II-tjeneste hjelpe litt på situasjonen. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra turnusleger og assistentleger som mener vi holder faglig høy kvalitet og følger dem veldig godt opp. Men spesialistene uteblir, sa Inger Lise Haakstad, overlege ved Sandnessjøen sykehus. Hun og de andre sykehuslegene mener at vedtaket i Helse Nord om å legge ned fødeavdelingen, samt å redusere kirurgisk akuttberedskap i Mosjøen, vil forverre situasjonen ytterligere.

  Debattmøte engasjerte

  Debattmøte engasjerte

  Etter lunsj var det tid for åpent debattmøte, og veggene mellom møterom og kantine måtte fjernes for å få plass til de rundt 90 som ville være med. Svein Arne Monsen, kommunelege i Leirfjord, var primus motor i planleggingen av møtet og møteleder. Han gav tidlig beskjed om at deltakerne ikke ville møte en objektiv møteledelse. Til det var han for sterkt faglig engasjert i møtets tema.

  Overlege Bjørn Haug åpnet med et sterkt innlegg som tok utgangspunkt i en kasuistikk hvor en helt dagligdags prosedyre fikk alvorlige komplikasjoner, og krevde umiddelbar kirurgisk assistanse. Dette mente han viser at et lokalsykehus er helt avhengig av døgnkontinuerlig akuttberedskap for å drive forsvarlig.

  Torunn Janbu sa seg enig i at det er behov for akuttkirurgisk beredskap der en har generell indremedisin, og at dette behovet bare vil øke fremover. Breddekvalitet som egen kompetanse ble debattert, og ledelsen i helseforetaket ba Legeforeningen å fronte en bred grunnleggende spesialistutdanning.

  De små sykehusene taper

  De små sykehusene taper

  Fastlege Anette Fosse er bekymret for at lokalsykehusene skal ribbes for funksjoner. Hun satt i Legeforeningens arbeidsgruppe som har sett på hvilken rolle lokalesykehusene skal ha i fremtiden.

  Nestleder i helse- og omsorgskomiteen Rune Skjælaaen (Sp) satt i panelet. Han lovet å ta med seg de spesielle utfordringene som Helgelandssykehuset står overfor, tilbake til statsråden. Han gav også uttrykk for at han ønsker seg en ny finansieringsordning for lokalsykehusene.

  – Slik det er i dag taper de små sykehusene. Derfor blir det særdeles viktig å definere innholdet i lokalsykehusene slik at ikke økonomi kan brukes for å fjerne funksjoner som svekker forsvarligheten og fagligheten, sa Skjælaaen.

  Til høsten vil det bli arrangert et liknende møte i Vesterålen, men da med et annet tema.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media