300 overleger er ikke spesialister

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

300 av overlegene i Norge er ikke godkjente spesialister.

Legeforeningen mener at spesialistgodkjenning normalt bør være minstekrav for fast ansettelse i overlegestilling på sykehusene. Torunn Janbu, Legeforeningens president, understreker at det bør være hovedmålet, selv om det ikke er noen lov eller forskrift som krever spesialistgodkjenning i slike stillinger, med unntak av innen psykiatrien. Det kreves at overlegen er spesialist i psykiatri for å kunne fatte vedtak i tvangssaker. Nær en tredel av de 300 overlegene som ikke har spesialistgodkjenning, er midlertidig konstituert i stillingen.

– Det er grunn til å tro at mange av legene som jobber i disse overlegestillingene bare har kort tid igjen til spesialistgodkjenningen. Mange av dem jobber midlertidig i slike stillinger som et internt opprykk fordi stillingen er ubesatt en tid, sier Torunn Janbu.

Hun mener disse legene må få mulighet til å fullføre sin spesialisering. Ofte er det kort tid eller andre mindre elementer, for eksempel et kurs, som gjenstår.

– Ved ansettelse må det avtales hvordan og innen hvilket tidsrom fullføring av spesialiseringen skal gjennomføres slik at det blir en reell mulighet for legen, sier hun. Andre kan ha en spesialistgodkjenning fra utlandet som ikke er konvertert til norsk godkjenning, eventuelt at spesialiteten deres ikke finnes i Norge.

De 300 overlegene utgjør 5,6 % av de rundt 5 300 medlemmene i Legeforeningen som jobber i overlegestillinger. Det er flest overleger uten norsk spesialistgodkjenning innen psykiatri og indremedisin.

– Det er opp til det enkelte sykehus å angi i utlysningsteksten hvilken formell og reell kompetanse som kreves i de overlegestillingene som utlyses, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at den som ansettes, har de kvalifikasjoner som trengs for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte og at fagligheten i pasientbehandlingen er sikret, sier legepresidenten. Særlig utenfor sykehus kan overlegestillinger ha forskjellig innhold, og det varierer hvilken kompetanse som etterspørres, påpeker Torunn Janbu.

Anbefalte artikler