Å være medforfatter forplikter

Artikkel

En medforfatter har et betydelig ansvar for artikkelen han eller hun står oppført på, og må oppfylle strenge kriterier.

Ifølge Vancouver-reglene, som de aller fleste medisinske tidsskriftene baserer sin praksis på, skal man ha oppfylt minst tre kriterier. For det første skal man skal ha gitt et betydelig faglig bidrag til studien, enten i form av idé og utforming, innsamling av data eller analysering og tolking av data. For det andre skal alle forfatterne kunne stå til ansvar for bestemte deler av manuskriptet. Man skal enten ha vært med på utformingen av hele artikkelen eller ha gjennomgått den grundig og kritisk i etterkant. For det tredje må man godkjenne den endelige versjonen som skal publiseres.

De fleste tidsskrifter krever nå at én eller flere av forfatterne, som regel førsteforfatter, må kunne stå til ansvar for manuskriptet i sin helhet. Noen tidsskrifter krever også informasjon om hvilken forfatter som har bidratt med hva. Dersom man har bidratt til artikkelen, men ikke oppfyller forfatterkravene, kan man takkes i et eget avsnitt i artikkelen. Alle som takkes skal ha samtykket skriftlig til dette.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10128

Anbefalte artikler