Notiser

Artikkel

Skal overvåke skader i skisporten

Norges idrettshøgskole skal i samarbeid med Det internasjonale skiforbundet (FIS) utvikle et internasjonalt skadeovervåkingssystem som skal overvåke skadeutviklingen og på sikt bidra til å redusere antall idrettsskader innen skisport. Senter for idrettsskadeforskning og professor Roald Bahr skal lede forskningsarbeidet. Bahr sier systemet på sikt vil gjøre det mulig med dybdestudier av spesielle skadetyper.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10182

Oppgav falske data ved ansettelsen

Forskeren som har fusket med forskningsdata har også oppgitt falske data da han ble ansatt ved Rikshospitalet. I november i fjor ble Jon Sudbø ansatt i en fast overlegestilling ved Kreftklinikken ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, en stilling som forutsetter spesialistgodkjenning. Men Sudbø har ikke en slik godkjenning, melder Rikshospitalet. Søknad om godkjenning ble aldri sendt og spesialistarbeidet ikke gjort ferdig fordi praksis innen et fagområde mangler. Ifølge generalsekretær Terje Vigen i Legeforeningen er det opp til arbeidsgiver å sikre seg at kompetansen innehas av den man tilsetter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10166

Lover penger til geriatriforskning

Regjeringen lover betydelige midler til et foreløpig ukjent forskningsprosjekt innen geriatri. Det erNorsk Pensjonistforbund (NPS) som har tatt initiativ til et spleiselag mellom dem selv og Helse- og omsorgsdepartementet. Ifølge NPS skal det satses på forskning innen alderdom, demens og tannhelse.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10065

Mange får hjerneskade etter hjertekirurgi og -kateterisering

Blodpropper sendes alltid inn i hjernen under hjertekirurgiske bypassoperasjoner. En av fire har påvisbar hjerneskade i etterkant, konkluderer nevrolog Christian Lund i doktoravhandlingen Cerebral Emboli and Ischemic Brain Injury. Han fant blant annet at det ble sendt seks ganger så mange blodpropper til hjernen når operasjonene ble utført med hjerte-lungemaskin enn uten. Ved hjertekateterisering var antallet enda høyere enn ved bypasskirurgi. Ved hjelp av magnetresonanstomografi (MR) påviser Lund at blodproppene lager skader i hjernen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10193

Skryter av Norges vaksineinnsats

Norges, og statsminister Jens Stoltenbergs, innsats for bekjempelse av barnedødelighet omtales på lederplass i The Lancet. Redaktør Richard Horton skriver at Norge har lovet å innta en lederrolle i kampen om å oppfylle ett av FNs tusenårsmål; å redusere barnedødeligheten med to tredeler innen 2015. Han skriver videre at Stoltenberg har fulgt opp løftet ved å bevilge 1 milliard dollar til Den globale allianse for vaksinering og immunisering (GAVI). Horton nevner videre flere vellykkede og mindre vellykkede prosjekter på veien mot tusenårsmålet, og understreker at det er langt igjen til målet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10043

Anbefalte artikler