Mannlige allmennleger får flest advarsler

Artikkel

Statens helsetilsyn gav 87 helsepersonell advarsel i 2005, og halvparten av disse er mannlige allmennleger. De fleste fikk advarsel for uforsvarlig pasientbehandling. Totalt fratok Helsetilsynet 46 helsepersonell autorisasjonen i 2005, og 15 av disse var leger. I sju av tilfellene var årsaken rusmiddelmisbruk, fire skyldtes seksuell utnytting av pasient, mens tre tilfeller skyldtes atferd eller uforsvarlighet. 12 leger mistet rekvireringsretten i 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10176

Anbefalte artikler