Forskerens norske artikler granskes

Artikkel

Forskeren ved Radiumhospitalet som har innrømmet juks med forskningsdata, har publisert flere artikler i Tidsskriftet. Ifølge redaktør Charlotte Haug bygger tre av disse artiklene i større eller mindre grad på en artikkel i New England Journal of Medicine fra 2001. 20. januar 2006 publiserte New England Journal of Medicine en bekymringsmelding i forhold til denne og en annen artikkel, og dermed gjorde også Tidsskriftet det samme. Haug sier hun nå vil avvente resultatet av granskingskommisjonens arbeid i Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10099

Anbefalte artikler