Les mer om ...

Artikkel

Generisk forskrivning av legemidler?

Tiden er kommet for å bruke virkestoffnavn og ikke preparatnavn på resepter og i undervisning av helsepersonell. Det mener farmakologer ved St. Olavs Hospital i Trondheim. En slik praksis kan på sikt bedre helsepersonells forståelse for grunnlaget for farmakologisk behandling. Det kan også bidra til økt sikkerhet og økt tillit mellom lege, pasient og apotek, hevdes det.

Virkestoffnavn eller merkenavn?

Forskrivning av virkestoff i stedet for preparat – på høy tid

Bønder og legemiddelbruk

Forbruket av legemidler, inkludert antidepressiver, er lavere blant bønder enn i andre yrkesgrupper, til tross for høyere forekomst av depresjon. Dette viser en undersøkelse fra Hordaland. Det lave forbruket av medikamenter kan skyldes at bønder generelt er friskere eller at de er underbehandlet, men det kan også være kulturelt betinget.

Lavt forbruk av medisiner blant bønder

Tarmblødning

Utredning og behandling av tarmblødninger følger standardiserte prinsipper og handlingsprogrammer. Når kan det være aktuelt å foreta eksplorativ laparatomi?

Kronisk gastrointestinal blødning med ukjent utgangspunkt

Diagnostikk og behandling av tarmblødning

Lindrende sedering til døende

Hensikten med lindrende sedering i tiden før døden er å få kontroll over uutholdelige symptomer. Å frata en døende bevisstheten på denne måten er et radikalt inngrep i pasientens personlige frihet, men kan likevel være mer etisk høyverdig enn å la være. Lindrende sedering til døende brukes trolig sjelden i Norge.

I all palliativ medisinsk virksomhet må legen beherske både legekunst og avansert teknologi. Best mulig livskvalitet for pasienten er målet.

Lindrende sedering – problem eller plikt?

Tilnærming til pasienter som trenger palliativ behandling

Den døende pasient

Lindrende sedering til døende

Døendes rettsstilling

Dødshjelp belyst juridisk, etisk og medisinsk

Omskjæring av kvinner

De fleste kvinner som er radikalt omskåret, utvikler kroniske plager. Vanligst er manglende orgasme, smerter, vansker ved samleie og urinveisinfeksjoner. Radikal omskjæring har også betydning for fødselsforløpet. Det er nå opprettet behandlingstilbud til omskårne kvinner ved kvinneklinikker i alle norske helseregioner.

Omskjæring av kvinner – komplikasjoner og behandling

Anbefalte artikler