Med søkelys på kronisk obstruktiv lungesykdom

Ellen Juul Andersen, Lise B. Johannessen Om forfatterne
Artikkel

Røyken tar livet av deg er tittelen på årets tobakkskampanje fra Sosial- og helsedirektoratet som ble igangsatt 2. januar.

Per Meinich og Sylvia Brustad er enige om at røyking gir dårligere livskvalitet. Foto Ellen Juul Andersen

– Røyking fører til mange sykdommer, bl.a. kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Denne sykdommen som i all hovedsak skyldes røyking, gir store pustevansker og tar årlig livet av 1 400 nordmenn, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad under åpningen av kampanjen. – Vi vet at de som får kreft, hjertesykdom og KOLS ofte i tillegg rammes av angst, isolasjon og depresjoner, sa hun og understreket at hun som helseminister har plikt til å informere om røykens skadevirkninger.

Utfordret fastlegene

– Røyken gjør at hverdagen blir mer strevsom og livskvaliteten dårligere for titusenvis av nordmenn. Røykeavvenningstilbud må derfor være tilgjengelig, og fastlegene må bidra slik at pasientene klarer det de fleste egentlig ønsker, nemlig å stumpe røyken, understreket ministeren (1).

Legeforeningen vil bidra

– I et folkehelseperspektiv er forebyggende helsearbeid noe av det viktigste vi kan drive med, sa Per Meinich, Legeforeningens visepresident i sitt innlegg. – Legeforeningen har lang tradisjon for å drive forebyggende arbeid i forhold til tobakksbruk. Vi vet at tidligere kampanjer som har satt søkelyset på dette, har hatt effekt ved at mange har greid å stumpe røyken. Men likevel er det dessverre slik at alt for mange fremdeles røyker. Det jeg personlig synes er spesielt bra med denne kampanjen, er at den setter søkelyset på andre aspekter ved tobakksbruk: ikke på dødeligheten, men på den reduserte livskvaliteten mange røykere opplever, sa Meinich.

– Det vesentlige er at disse pasientene må få vite hva som er i ferd med å skje, nemlig at røyking ødelegger lungene, at dette gradvis vil bli verre med årene, men at utviklingen kan stanses dersom de greier å slutte å røyke. Årets kampanje søker å oppnå nettopp dette, sa Meinich.

Tipser fastleger om røykeslutt

I forbindelse med kampanjen kontaktet Legeforeningen alle landets fastleger, lungeleger og kardiologer slik at disse nå har en spesiell beredskap i forhold til å følge opp dette arbeidet.

Frode Gallefoss, seksjonsoverlege ved lungeseksjonen, Sørlandet sykehus Kristiansand, gir dessuten i en artikkel som kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider (www.legeforeningen.no/index.gan?id=88267) råd til leger som driver individuell røykeavvenning. Hensikten er å gi noen tips slik at intervensjonen både skal bli mer effektiv, og ikke minst oppleves som bedre, mindre stressende, og ikke minst spennende for legen.

– Mange leger opplever røykeintervensjon som krevende, og det er spesielt den tid det tar å intervenere som frustrerer legene, sier Gallefoss. – Nesten halvparten av fastlegene ønsker å henvise røykende personer til en ekstern spesialist i røykeavvenning fremfor å gjøre jobben selv. Dette er betenkelig, fordi det er få tiltak – om noen – en allmennpraktiserende lege kan gjennomføre som i større grad vil bedre den generelle helsetilstanden for pasientene, enn en vellykket røykeavvenning, sier han.

I artikkelen gir han bl.a. råd om hvordan fastleger som ofte føler tidspress under konsultasjonene, likevel kan ta opp røyking. Dessuten gir han råd om hva man gjør når pasienten har blandede følelser knyttet til det å stumpe røyken, og hvordan man kan vurdere om personen er fysisk eller psykisk avhengig av tobakk. Gallefoss gir nyttige tips om hva man bør ta opp med pasienter som ønsker å slutte å røyke.

Anbefalte artikler