– Paroksetin kan skade fosteret

Artikkel

Mødre som bruker paroksetin tidlig i svangerskapet kan ha økt risiko for å få barn med hjertefeil, advarer GlaxoSmithKline, etter å ha fått resultatene fra en epidemiologisk studie. Årsaken til den mulige effekten er ikke kjent.

– Funnene tyder på at bruk av paroksetin tidlig i svangerskapet bør unngås så langt det er mulig, sier rådgiver Anne Soleng ved Statens legemiddelverk til Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9653

Anbefalte artikler