Notiser

Artikkel

Dyre medisiner et etisk dilemma

Kreftpasienter bør ikke få vite om nye, effektive og dyre medikamenter dersom de må betale for disse selv, mener australske onkologer. I en studie publisert i BMJ svarte et mindretall av 184 leger at de ville tatt opp spørsmålet med pasienten dersom et nytt medikament ikke var subsidiert. De mente slike samtaler ville være for vanskelige både for pasienten og legen. Forfatterne av studien mener de viser en manglende respekt for pasientens selvbestemmelsesrett. Onkolog og avdelingsoverlege Kjell Magne Tveit har sett eksempler på at enkelte sykehus har nektet å gi en anbefalt behandling på grunn av økonomi. Han mener spriket mellom de medisinske nyvinningene og hva samfunnet kan betale vil øke i akselererende grad, og at problemstillingen i denne studien dermed vil bli stadig viktigere.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9680

Rimelige allergimedisiner som førstevalg

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gått gjennom tilgjengelig dokumentasjon for de ulike annengenerasjons antihistaminene, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for å hevde at noen er mer effektive enn andre. Legemiddelverket sender derfor ut på høring et forslag om å innføre de rimeligste allergimedisinene som foretrukket behandling ved allergi og elveblest.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9690

Krever gratis fotbehandling til diabetikere

Diabetikere i Norge bør få gratis fotbehandling, mener Norges Diabetesforbund. Hvert år må rundt 500 nordmenn amputere foten over ankelen på grunn av diabetes, og forbundet mener mange av disse kunne vært unngått ved gratis fotbehandling. Det burde også opprettes tverrfaglige fotteam på sykehusene, og diabetikere bør få bedre opplæring i egenomsorg. 14. november ble Verdens diabetesdag markert.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9732

Omskårne menn reduserer klamydiasmitte

Kvinner som er sammen med omskårne menn har 82 % redusert risiko for å bli smittet med klamydia enn partnere til ikke-omskårne menn, ifølgeen spansk studie publisert i American Journal of Epidemiology. Det er imidlertid for tidlig å la resultatene av denne studien få noen innvirkning på behandlingen i Norge, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9741

Forbedret Tidsskriftet-søk

Søkeverktøyet på Tidsskriftets nettsider er oppgradert.En raskere og mer presis søkemotor er blant forbedringene. Søkesidener tilgjengelig via «Søk»-ikonet øverst til høyre på alle sider og via valget «Søk/Arkiv» i venstremenyen. For å utnytte søkemulighetene optimalt, anbefales det å lese «Tips for effektiv søking i Tidsskriftet» som du finner via «Hjelp»-lenken på søkesiden.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9694

Anbefalte artikler