Klokken tikker også for menn

Artikkel

Menn som venter med å bli fedre kan ha en noe større risiko enn yngre menn for å få barn med visse former for medfødte misdannelser.

I en kohortstudie publisert i Human Reproduction har forskere analysert data fra 1980 – 1996 fra den danske fertilitets-databasen. Studien viser at menn som ble fedre etter fylte 50 år hadde fire ganger så stor risiko for å få barn med Downs syndrom sammenliknet med menn under 30. Forfatterne kan ikke utelukke at bruk av medikamenter hos eldre menn kan ha bidratt til funnene.

Ifølge overlege Benedicte Paus ved avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål universitetssykehus, er denne studien av stor akademisk interesse fordi den er så omfattende. Den kan bidra til å forstå genetiske sykdomsmekanismer.

– Det har lenge vært kjent at risikoen for enkelte genetisk bestemte misdannelsessyndromer øker med høy alder hos barnefaren. Imidlertid er risikoen likevel så liten at en så langt ikke har funnet grunn til å gå ut med advarsler til modne menn, sier Paus til Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9635

Anbefalte artikler