– Fastlegeordningen mislykket i nord

Artikkel

Fastlegeordningen fungerer ikke etter intensjonen i Finnmark og Nord-Trøndelag. Stor ustabilitet gjør at mange i praksis ikke har fastlege, ifølge Norut Samfunnsforskning. Fire av ti finnmarkinger rammes av ustabilitet i fastlegestillingene. Lange avstander, dårlig kommuneøkonomi og samarbeidsklima mellom kommuneledelse og lege pekes på som noen av årsakene til ustabiliteten. Insentivordningen i Finnmark, med tilbud om fire måneder permisjon med lønn hvert tredje år, har forårsaket en bølge av permisjoner i 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9643

Anbefalte artikler