Metaanalyse stadfester statiners effekt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Behandling med statiner reduserer risikoen for alvorlig hjertesykdom uansett kolesterolnivå.

Etter at de første kliniske studiene av statiner kom i begynnelsen av 1990-årene, bestemte man seg for å følge opp resultatene med regelmessige metaanalyser. Nå er den første publisert (1). Analysen omfatter 14 randomiserte undersøkelser med til sammen over 90 000 pasienter, og konklusjonen er klar: Behandling med statiner reduserer forekomsten av hjerteinfarkt, kardiovaskulær dødelighet og samlet mortalitet. Effekten er uavhengig av utgangsnivået på LDL-kolesterol og uavhengig av pasientens alder, kjønn og øvrige helsetilstand.

Rundt regnet reduseres risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 20 % for hver mmol-reduksjon i LDL-kolesterol som oppnås. Enkeltundersøkelser har antydet at statinbehandling kan øke risikoen for kreft, men noen slik effekt fant man ikke i denne metaanalysen. Hovedbudskapet til forfatterne er derfor følgende: Pasienter med risiko for kardiovaskulær sykdom skal behandles med statiner, og målet er en reduksjon i det absolutte kolesterolnivået – ikke å nå en nedre grense.

Professor Åsmund Reikvam ved Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo, er enig i den siste konklusjonen, men understreker at statiner har størst effekt hos en undergruppe av pasientene. Aksepterte retningslinjer inneholder fremdeles nedre grenser: – Vi bruker generelle behandlingsmål, for eksempel basert på retningslinjer fra European Society of Cardiology, sier Reikvam. De anbefaler et LDL-totalkolesterol som er under 3 mmol/l. Pasienter som allerede har gjennomgått et hjerteinfarkt bør ned i 2,5 mmol/l.

Anbefalte artikler