Kreftpasienters forsinkede møte med legen

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

«Jeg var heldig: Jeg kollapset i kirken og slapp derfor å oppsøke primærlegen min.» Uttalelsen kommer fra en kreftpasient og er gjengitt i en kvalitativ metaanalyse i The Lancet.

Britiske forskere har sammenfattet 32 kvalitative studier om hvorfor pasienter drøyer med å oppsøke lege når de har kreftrelaterte symptomer (1). Analysen fant flere fellestrekk hos de 775 pasientene. Mange mente at plagene var uvesentlige, men mange var også redde for at legen skulle stemple dem som hypokondere eller oppfatte konsultasjonen som bortkastet tid.

Professor Kirsti Malterud ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, har skrevet en kommentar til artikkelen (2). Hun er opptatt av hvorfor så mange pasienter opplever avmakt i møte med legen. – Legens rolle som autoritetsperson er på retur. Men i medisinske møter der mye står på spill, hender det at pasienten opplever ydmykelser og krenkelser i stedet for å få hjelp og støtte fra legen. Dette skjer ofte uten at legen er klar over det, og er utilsiktet.

Malterud har følgende råd til leger som vil unngå å ydmyke pasienten: – Vi må være mindre skråsikre når vi møter problemstillinger som vi ikke kjenner igjen. Vi behøver ikke gi pasienten skylden når symptomene stemmer dårlig med læreboken, eller når hun opplever ukjente bivirkninger.

Funnene fra den britiske studien gir også en utfordring til vårt medisinske kunnskapsgrunnlag. Der har legen makten til å definere hva som er viktig og riktig av det pasienten legger frem, sier hun.

Anbefalte artikler