Åpen høring om statsbudsjettet

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Egenandeler for barn og ungdom og interkommunal legevakt var blant temaene da Legeforeningen møtte Helse- og omsorgskomiteen i åpen høring om statsbudsjettet.

I budsjettet er det foreslått å heve fritaket for egenandeler for barn fra sju år til 12 år. Legeforeningen pekte på at dette er positivt for økonomisk dårlig stilte småbarnsfamilier, men at ungdomsgruppen står overfor større helsemessige utfordringer.

– Ungdom har ikke et selvstendig økonomisk grunnlag, og ønsker i noen tilfeller ikke å involvere sine foreldre når de oppsøker helsehjelp. Fritaket bør derfor heves til 19 år, argumenterte Torunn Janbu, Legeforeningens president overfor komiteen.

Legeforeningen har tidligere arbeidet for å innføre nasjonale bemanningsnormer for legetjenesten i sykehjem og å etablere en finansieringsordning som gir grunnlag for å etablere interkommunale legevakter. I budsjettet foreslås det å innføre lokale normer for legedekning i sykehjem. – Dette vil ikke ha nødvendig gjennomslagskraft for å heve kvaliteten på legetjenester i sykehjem, uttalte Janbu. Lokale normer vil heller ikke være hensiktsmessig for å redusere de store variasjonene i legedekning vi finner i dag. Legepresidenten påpekte videre at det er uheldig at finansieringen av interkommunale legevakter ikke er omtalt i budsjettforslaget. Gode legevaktordninger er sentralt for befolkningens opplevelse av trygghet, og vil bedre rekrutteringen og stabiliteten i fastlegeordningen.

Departementet har varslet at de vil komme tilbake til saken først i 2007.

Anbefalte artikler