God kontorplanlegging

Artikkel

I Tidsskriftet nr. 1/1967 (s. 53) kunne man lese om hvordan god og gjennomtenkt teknisk utforming av legekontoret kan bidra til å skape en rasjonell praksis. I forslaget var det tatt hensyn til både barnas lekebehov på venteværelset og søsters plassbehov i kontoravdelingen.

Anbefalte artikler