Notiser

Artikkel

Lege risikerer fengsel for ordrenekt

En britisk lege i Royal Air Force risikerer fengsel for å ha nektet å tjenestegjøre under Irak-krigen. Haner den første offiseren som risikerer straff for å ha sådd tvil rundt lovligheten av Irak-krigen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9471

Må fange opp signalene tidlig

Barn og unge må bli sett og hørt for å opprettholde en sunn psykisk helse. Det var budskapet på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets tema var barn, familie og nettverk, og målet er å øke bevisstheten rundt barn med psykiske problemer og sette søkelyset på hva som kan gjøres for disse barna.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9428

Tomt for diclociltabletter

Det har oppstått mangel på de to legemidlene diclocil og ekvacillin, noe som gjør det vanskelig blant annet å behandle infeksjoner som er resistente mot vanlig penicillin. Problemer med holdbarheten er årsaken til mangelsituasjonen, en situasjon som ifølge produsentene kan vare i flere måneder, skriver Statens legemiddelverk. Legene rådes til å la dyrkingssvar styre antibiotikabehandlingen, unngå å bruke beta-laktamaseresistente penicilliner der det er mulig, og bruke fenoksymetylpenicillin i alle tilfeller hvor det er forsvarlig. Pasienter som har infeksjoner med beta-laktamaseproduserende stafylokokker kan alternativt behandles med erytromycin, kefaleksin eller klindamycin. Hvis du som allmennlege er i tvil bør du be om råd fra en relevant spesialist.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9450

Gaustad sykehus 150 år

Landets første psykiatriske sykehus, Gaustad asyl, ble åpnet i 1855 og feirer 150 år i år. I 1985 ble Gaustad sykehus overført til Oslo kommune, og i 1996 ble det knyttet til Aker sykehus. I dag er Gaustad en del av Klinikk for psykisk helse og Aker universitetssykehus, og ledes av klinikksjef Ellen Hagemo. På tidligere Gaustad sykehus ligger klinikkens administrasjon og avdelinger for allmennpsykiatri, alderspsykiatri og sikkerhetspsykiatri. Administrasjonen for avdeling for rusbehandling ligger også på Gaustad.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9440

Høy fødselsvekt kan gi senere overvekt

Spedbarn med høyere kroppsmasseindeks, som ble ansett som overvektige, og de som la på seg raskest i løpet av sitt første og andre leveår hadde signifikant større risiko for å bli overvektig i løpet av barndom, ungdomsår og i voksen alder i forhold til andre spedbarn. Det viser en metaanalyse publisert i BMJ. Forskerne mener at faktorer før eller under mors svangerskap som kan påvirke barnets vekst trolig påvirker risikoen for overvekt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9464

Anbefalte artikler