Les mer om ...

Artikkel

Influensa – en oppdatering

Trusselen og medieoppslagene om fugleinfluensa forsterker behovet for balansert og god informasjon til pasienter og til befolkningen for øvrig. Det er viktig å skille mellom tre ulike influensasykdommer: sesonginfluensa, pandemisk influensa og fugleinfluensa.

Influensa – ikke én, men tre sykdommer

Diagnostisk molekylærbiologi

Karakterisering av sykdom på molekylært nivå gir mulighet for å stille mer nøyaktige diagnoser, og utviklingen innen molekylærbiologi er nå i ferd med å forandre en rekke etablerte sannheter innen medisin. Tre artikler om endokrine sykdommer innleder en ny temaserie om diagnostisk molekylærbiologi.

Diagnostisk mosaikk

Molekylærdiagnostikk av endokrine sykdommer

Arvelige endokrine tumorsykdommer

Molekylærgenetisk diagnostikk ved diabetes mellitus

Samsoving øker risiko for krybbedød

Samsoving, det at spedbarn sover sammen med foreldrene, er forbundet med økt risiko for plutselig uventet spedbarnsdød. Dette viser en sammenlikning av norske data fra før og etter kampanjen mot mageleie og en pasient-kontroll-studie.

Samsoving og krybbedød

Operasjon ved kronisk nakkeslengsyndrom?

Pasienter med kronisk nakkeslengsyndrom (whiplash) skal ikke opereres med kraniocervikal fiksasjon. Dette viser en gjennomgang av dokumentasjonsgrunnlaget for slik behandling. Operasjonen er komplisert og har relativt høy peroperativ risiko, og nytten ved kronisk nakkeslengsyndrom er ikke dokumentert.

Kronisk nakkeslengsyndrom

Kronisk nakkeslengsyndrom er ingen indikasjon for kraniocervikal fiksasjon

Skreddersydd behandling med psykofarmaka

Individuell variasjon i legemiddelrespons kan skyldes variasjoner i de legemiddelmetaboliserende enzymene i cytokrom P-450-systemet (CYP-systemet). CYP-genotyping og serumkonsentrasjonsmålinger kan være nyttige hjelpemidler ved psykofarmakologisk behandling.

CYP-genotyping ved psykofarmakologisk behandling

Høyspesialisert medisin – styring eller kaos?

Statlig styring av landsfunksjoner og flerregionale funksjoner etter 1990 har bidratt til et godt helsetilbud til pasienter med sjeldne og kompliserte sykdommer, men har gitt en viss geografisk skjevfordeling av visse tjenester.

Fra orden til oppsplitting og konflikt?

Nasjonal styring av høyspesialiserte medisinske tjenester

Medisinske monopoler – et valg mellom kvalitet eller likhet?

Anbefalte artikler