I. Wessel svarer:

Ivar Wessel Om forfatteren
Artikkel

Elin Håkonsen Martinsen spør om jeg mener at de apatiske asylsøkerbarna i Sverige simulerer. Ja, det mener jeg gjelder i de aller fleste tilfellene. Barna er ikke dummere enn at de skjønner at hvis de bare blir syke nok lenge nok, så vil de få oppfylt sitt ønske, nemlig permanent opphold i det svenske samfunnet. Hvis de ikke skjønner det, vil nok foreldre eller andre pårørende forklare dem det, for barnas sykdom er jo også for disse en billett til opphold i Sverige.

Det tragiske i situasjonen er at leger, psykologer og politikere så lett lar seg manipulere. Når det gjelder trusler om selvmord, burde Martinsen vite at dette er et nokså vanlig brukt virkemiddel: asylsøkere truer med selvmord hvis de ikke får oppholdstillatelse, og narkomane truer med å ta livet sitt hvis de ikke får metadon eller andre statsfinansierte stoffer.

Anbefalte artikler