Bruk av film i medisinsk utdanning

Edvin Bach-Gansmo Om forfatteren
Artikkel

Alexander, Matthew

Pavlov, Anna

Lenahan, Patricia

Cinemeducation

A comprehensive guide to using film in medical education. 247 s. Oxon: Radcliffe Publishing, 2005. Pris USD 50

ISBN 1 - 85775 -692- 4

Hensikten med denne boken er å gi økt kompetanse om de «bio-psyko-sosiale samt spirituelle dimensjonene innen helsevesenet». Ved bruk av kommersielle filmer, eller filmklipp fra disse, som det vises til i teksten, skal denne forståelsen opparbeides. Målgruppen er undervisere i helsevesenet. Boken tar sikte på å være direkte overførbar til enhver undervisningssituasjon av denne typen.

Presentasjonen består av åtte deler: historisk kontekst med en beskrivelse av et undervisningsopplegg for medisinstudenter med film som pensum; identifisering av filmklipp for ulike deler av menneskers og familiers liv; diagnostikk av ulike psykiatriske sykdomstilstander; lege-pasient-forholdet; bruk av film for å lære om ulike grupper pasienter; en studie av hvordan bruk av film påvirker studenter; hvordan undervise om ledelse og gruppearbeid, samt en teknisk del som beskriver video- og DVD-teknologien; fremtidsvisjoner for bruk av film i medisinsk utdanning. I et appendiks finnes ulike henvisninger til anbefalt litteratur, råd for oppbygging av et eget videoarkiv, webadresser for mer informasjon, samt en ti-på-topp-liste over anbefalte filmer fra forfatterne.

De tre amerikanske forfatterne har ikkje inkludert noen figurer eller bilder, til tross for temaet som behandles. Referanserammen synes hele tiden å være USA, samt filmer laget i USA. Dette gjør boken mindre relevant for undervisere utenfor USA. Eksempelvis henvises det til en sekvens i filmen «Baby boom» med Diane Keaton når man skal evaluere hvordan barnets behov der blir imøtekommet. I neste filmsekvens skal man så forholde seg til engstelige foreldres atferd. Idet barnet får feber, bestiller mor medisiner til barnet samt en boks Valium til seg selv, levert på døren. Det er innlysende at overføringsverdien vil være svært begrenset hvis boken forsøkes anvendt i andre kulturelle sammenhenger utenfor USA. Kostnader ved innkjøp, distribusjon og opphavsrettslige spørsmål knyttet til visning av filmene synes også å være problematiske å håndtere. Det ville være nyttigere med en bok som gav råd om hvordan ulike temaer kunne belyses ved bruk av egne filmoptak. Nye løsninger innen video- og datateknologi har forenklet slikt utviklingsarbeid, noe som gjør det mulig for undervisere og studenter selv å stå for lokal produksjon og publisering på Internett.

Boken antas å ha liten relevans for undervisere innen medisin og helsefag i Norge. Forskjeller i språk, kultur og medisinsk tradisjon vil sannsynligvis bli svært forstyrrende i en undervisningssituasjon, noe som igjen vil virke svært begrensende på læringen.

Anbefalte artikler