Anbefales for klinikere og studenter

Terje Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Andersen, Inger Bak

Matzen, Peter

Evidensbaseret medicin

215 s, tab, ill. København: Gads forlag, 2005. Pris DKK 385

ISBN 87-12 - 04068-1

Det foreligger etter hvert et omfattende tilbud på bøker om hva «evidence based medicine» er, og hvordan det skal praktiseres. I denne nye, danske boken gjennomgås sentrale emner om hva kunnskapsbasert medisin er: litteratursøk, kritisk vurdering av litteratur, statistikk for ikke-statistikere, kritisk lesing av artikler om behandling, spørsmål om diagnostikk og screening, systematiske oversikter og Cochrane-samarbeidet, handlingsprogram og kliniske retningslinjer, spørsmål om prognose og etiologi, kvalitativ forskning og implementering av evidens.

I tillegg til redaktørene Inger Bak Andersen og Peter Matzen har sju andre forfattere bidratt. Boken er strengt strukturert i 13 kapitler, og selv om det er mange forfattere, fremstår den som et enhetlig verk. Noen gjentakelser er det, men de sjenerer ikke og bidrar heller til å styrke opplæringen av leseren. Det lett å finne det stoffet man søker, og dette er derfor et utmerket oppslagsverk.

Målgruppen er klinikere og studenter. Hensikten er å få leseren til å forstå hva kunnskapsbasert medisin går ut på, og gjennom en lang rekke praktiske eksempler og kasuistikker vises det hvordan dette angår oss alle og har gyldighet i den kliniske hverdag. Teksten er kortfattet, og selv en fullstendig gjennomlesing tar ikke mange timene. Diskusjonene er gode og lettfattelige.

Boken kan absolutt anbefales for klinikere og studenter. Den gir en god innføring i kunnskapsbasert medisin og dekker de sentrale emnene som en kliniker trenger å vite noe om. På forlagets hjemmeside får man dessuten tilgang til kompletterende stoff.

Anbefalte artikler