LO fornøyd med legenes fagutviklingsprogram

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Det er flott at legene har sett behovet for å utvide sin kompetanse på dette området.

Turid Klette

Det sier Turid Klette som er rådgiver i arbeidslivsavdelingen i LO og LOs vararepresentant i koordineringsgruppen i IA-arbeidet. Denne gruppen er sammensatt av representanter fra myndighetene og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som er parter i avtalen.

– Det er svært viktig at arbeidstakeren blir sett og ikke oversett. Mitt ønske er at legen får mer tid til å være mer aktiv overfor meg som pasient, klare å «lytte» til det jeg ikke forteller og prøve å lese kroppsspråket, sier hun. – Det er viktig å fokusere på arbeidsmulighetene ved sykdom, men dessverre er det slik at ikke alle arbeidsgivere er åpne for samarbeid og villige til å finne løsninger. Bedriftshelsetjenesten er en viktig arena for et bedre samarbeid med arbeidsplassen og bør involveres som en viktig bidragsyter i IA-arbeidet, sier Klette.

Anbefalte artikler