Gult kort til arbeidsgiver

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

I Flora kommune kan legene gi arbeidsgiver et gult kort hvis arbeidstaker har behov for tilrettelagt arbeid.

Kjartan Olafsson, initiativtaker til Gult Kort-prosjektet og fagutvalgsmedlem, Jan Emil Kristoffersen, leder for Alment praktiserende lægers forening og Kjell Maartmann-Moe savner et samhandlingsverktøy. Foto Lisbet T. Kongsvik

Initiativtaker til Gult Kort-prosjektet i Flora kommune i Sogn og Fjordane er Kjartan Olafsson, fastlege og spesialist i allmennmedisin. Prosjektet er finansiert av forsøksvirksomheten i trygdesektoren og har en varighet på ett og et halvt år med avslutning 31.12. 2005.

Prosjektet tar utgangspunkt i situasjoner der pasienter med stor restarbeidsevne kommer til sin fastlege uten andre løsninger enn sykmelding. Legene ved Sunnfjord Medisinske Senter har da anledning til å skrive ut et gult kort til arbeidsgiver med melding om at en arbeidstaker har behov for tilrettelagt arbeid.

– Dette er et alternativ til sykmelding og et tiltak for å støtte arbeidsplassdialogen og derigjennom redusere sykefraværet. Løsningen kan være tilrettelegging uten sykmelding, gradert sykmelding, aktiv sykmelding eller at det ikke finnes en annen løsning enn sykmelding, sier Olafsson.

Hittil har legene ved Sunnfjord Medisinske Senter skrevet ut over 200 gule kort.

– Det er ønskelig at prosjektet er med på å etablere et fundament for dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. På sikt er målet at arbeidstakeren går til arbeidsgiver for å diskutere en eventuell tilrettelegging av arbeidet, før turen går til legen for å sykmeldes, sier Olafsson.

Anbefalte artikler