Endringer i spesialitetsstrukturen i indremedisin og kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har foreslått flere endringer i spesialitetsstrukturen i indremedisinske og kirurgiske fag.

  Saken har vært under flere års behandling basert på flere omganger med forslag fra Nasjonalt råd. Etter en høring i 2004 ble saken behandlet i Nasjonalt råds rådsmøte 25.11. 2004 der det ble vedtatt å foreslå noen tilrådinger overfor Helse- og omsorgsdepartementet.

  Redusert utdanningstid

  Redusert utdanningstid

  Departementet har i brev av 9.9. 2005 tatt stilling til de forskjellige forslagene. Ett av forslagene gikk ut på å redusere utdanningstiden for spesialistutdanning i indremedisin og kirurgi med grenspesialiteter fra sju til seks og et halvt år. Departementet sluttet seg til forslaget, og ber på denne bakgrunn om at Nasjonalt Råd i samråd med Legeforeningen, utarbeider konkrete forslag til endringer i spesialistreglene i de berørte spesialiteter. De aktuelle spesialitetskomiteene er allerede varslet om saken og bedt om at arbeidet med å vurdere endringer i spesialistreglene skal påbegynnes.

  Ingen endring

  Ingen endring

  Et forslag om at geriatri omdannes fra indremedisinsk grenspesialitet til egen hovedspesialitet ble avvist av Nasjonalt råd. Departementet har tatt vedtaket til orientering.

  Likeledes har departementet tatt vedtaket om at det ikke opprettes en ny grenspesialitet i generell indremedisin under indremedisin til orientering.

  Veiledet tjeneste i sykehjem

  Veiledet tjeneste i sykehjem

  Departementet ber om at Nasjonalt Råd i samråd med Legeforeningen utarbeider konkrete forslag til endringer i spesialistreglene, slik at inntil seks måneders veiledet tjeneste i sykehjem på bestemte vilkår skal kunne telle for spesialistutdanningen i indremedisin og geriatri og som valgfri utdanning i alle øvrige spesialiteter.

  Mamma- og endokrin kirurgi

  Mamma- og endokrin kirurgi

  Departementet har ikke tatt stilling til om det skal opprettes ny grenspesialitet i mamma- og endokrin kirurgi, men overlater til Sosial- og helsedirektoratet å foreta en nærmere vurdering av om det kan være hensiktsmessig å etablere mammakirurgi som ny grenspesialitet under generell kirurgi. Samtidig er Sosial- og helsedirektoratet bedt om å foreta en nærmere vurdering om det kan være hensiktsmessig at de regionale helseforetakene gjennom organisatoriske tiltak og funksjonsvurderinger sentraliserer endokrinkirurgien.

  Gjennom endring i spesialitetsstruktur og de ovennevnte organisatoriske tiltak forventer departementet at rekruttering, økt faglig og kvalitet i behandlingen vil bedres for begge pasientgrupper.

  Kirurgiske grenspesialiteter

  Kirurgiske grenspesialiteter

  Departementet har også tatt til orientering at Nasjonalt råd vedtok å anbefale at kirurgiske grenspesialiteter ikke skal omgjøres til hovedspesialiteter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media