Flyktningene fra Rwanda

Artikkel

Brev fra Zaire i Tidsskriftet nr. 22/1995 (s.2802–3) handlet om flyktningene fra Rwanda. Forfatteren forteller om bakgrunnen for flukten og om opplevelser fra arbeidet som lege i flyktningleiren. Tidsskriftet ønsker å sette søkelys også på det som skjer utenfor Norges grenser og opprettet i 2003 en egen spalte for Internasjonal medisin.

Anbefalte artikler