Notiser

Artikkel

Kirurg blir humordoktor på heltid

Kirurg Stein Tyrdal har bestemt seg for å jobbe med humor på heltid. Derfor tar han ett års permisjon fra Dagkirurgisk senter ved Ullevål universitetssykehus.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=9003

– Gjør psykiatrien mindre akutt

Samarbeid mellom sykehus, distriktspsykiatriske sentre og de kommunale tjenestene kan løse noen av problemene i akuttpsykiatrien. Det mener psykiaterne Trond Fjetland Aarre og Øyvind Watne.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=9122

Dør-til-dør mot polio

I slutten av august gikk 750 000 helsearbeidere i Indonesia fra dør til dør for å vaksinere over 24 millioner barn mot polio. Viruset ble importert til landet tidligere i år.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=9027

Nye funn om utvikling av astma

Barn som har luftveisinfeksjoner i løpet av første leveår har økt risiko for å utvikle astma. Det har forskere ved Folkehelseinstituttet kommet frem til ved hjelp av data fra den store Oslo-undersøkelsen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=9018

– Høyere krefttall skyldes PSA-test

23 307 nordmenn ble rammet av kreft i 2003, 613 flere enn året før. Kreftregisteret mener dette først og fremst skyldes at det ble registrert flere tilfeller av prostatakreft fordi flere tar PSA-testen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=9128

Gedigen redningsøvelse i Nord-Norge

1. september gikk startskuddet for Barents Rescue 2005, Norgeshistoriens største rednings- og beredskapsøvelse under sivil ledelse. Helsevesenet i Nord-Norge var tungt involvert.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=9041

Nedjusterer Tsjernobyl-dødsfall

I rapporten Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts har forskere gått gjennom vitenskapelige studier rundt senvirkningene av kjernekraftulykken. Tallet på Tsjernobyl-relaterte dødsfall justeres etter dette ned til rundt 4 000.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=9113

Spesialistannonser på nett

Under menyvalget «Spesialist» på Tidsskriftets nettsider kan du søke på spesialistannonser som også er publisert i papirutgaven. Det er mulig å søke i fritekst, på spesialitet og beliggenhet.

Søk i spesialistannonser på www.tidsskriftet.no

Advarer mot feilbruk

Jo flere land som får tilgang til den livreddende malariamedisinen ACT (artemisin-basert kombinasjonsbehandling), jo større er risikoen for feilbruk og resistens. Verdens helseorganisasjon (WHO) understreker viktigheten av at medikamentet brukes riktig.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=9139

Anbefalte artikler