Fysisk aktive kan tjene sju leveår

Artikkel

Personer som ikke beveger seg til daglig kan regne med å leve over sju år lenger dersom de begynner å bevege seg en time hver dag.

Det viser en dansk undersøkelse. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering ved Syddansk Universitet har på oppdrag fra den danske Sundhedsstyrelsen sett på ulike helse- og samfunnsmessige gevinster ved fysisk aktivitet.

En 30 år gammel mann som fra før ikke har beveget seg noe, men som begynner med fysisk aktivitet en halv time hver dag, kan regne med å leve nesten tre år lenger. En kvinne i samme alder kan tjene hele 4,5 år på en tilsvarende endring i livsstilen. Dersom de beveger seg så mye som en time hver dag, kan mannen og kvinnen bli over sju år eldre, og samtidig unngå 4 – 5 år med sykdom. Hvis halvparten av alle dagens stillesittende dansker begynner å bevege på kroppen, vil det bety to millioner ekstra leveår i den danske befolkningen. Det vil også bety 47 milliarder kroner ekstra i statskassen i ren produksjonsgevinst. Helsevesenet vil spare 14 milliarder kroner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=9106

Anbefalte artikler