Antibiotika ved konjunktivitt hos barn?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Antibiotikabehandling ved akutt konjunktivitt fører ikke til raskere bedring. Men å avstå fra slik behandling kan bety tapte arbeidsdager for foreldrene.

Er antibiotika nødvendig ved konjunktivitt hos barn? Nei, mener britiske allmennpraktikere som har sett på over 300 tilfeller av den vanlige sykdommen (1). Halvparten fikk kloramfenikol dråper, den andre halvparten placebo. Etter sju dager var henholdsvis 86 % og 83 % symptomfrie, og andelen som ble friske for hver dag i løpet av den samme uken, var den samme. Behandling med kloramfenikol hadde heller ingen effekt på risikoen for tilbakefall.

Barnelege Erik Kreyberg Normann ved Akershus universitetssykehus har skrevet en ledsagende kommentar til artikkelen i The Lancet (2). Han trekker frem en viktig problemstilling for norske foreldre. Barnehagene krever som regel at barnet skal være hjemme minst ett døgn etter at de har begynt med behandling, for å unngå å smitte andre. Rent samfunnsøkonomisk vil det derfor ha store konsekvenser dersom vi lar være å begynne med antibiotika, og foreldrene må være hjemme med barna til de er symptomfrie.

– I Norge bruker vi både kloramfenikol og fusidinsyre ved konjunktivitt hos barn. Begge er like effektive, men fusidinsyre er enklere å bruke. Det er en viss fare for resistensutvikling hos barn under ett år, der infeksjonen ofte forårsakes av gule stafylokokker. Hos eldre barn dreier det seg som regel om andre mikrober, slik at dette ikke er noe problem, sier Kreyberg Normann.

Anbefalte artikler