Les mer om ...

Artikkel

Fortsatt økende bruk av antidepressiver

Bruken av antidepressive legemidler er stadig økende, men veksten flatet ut i 2004. Dette viser en studie basert på data fra det nasjonale reseptregisteret som nylig er etablert. Registeret gir muligheter for en mer nøyaktig beskrivelse av legemiddelbruken i Norge og kan bidra til å forbedre helsetjenester.

Reseptregisteret kan redde liv

Forskrivning av selektive serotoninreopptakshemmere 1990 – 2004

Ricin – terapeutisk agens eller biologisk våpen?

Planteproteinet ricin finnes i kristpalme og virker toksisk ved å inaktivere cellers ribosomer. Ricin kan tenkes å ha effekt på kreftsykdommer, men fryktes også brukt i bioterrorisme og biologisk krigføring.

Forgiftning med ricin

Ricin – terapeutisk agens og biologisk våpen

Legemiddelreaksjoner i huden

De aller fleste legemidler kan i prinsippet forårsake utslett. De fleste slike legemiddelreaksjoner er milde og går tilbake etter seponering, men visse former for legemiddelutslett kan være fatale uten medisinsk behandling.

Kutane legemiddelreaksjoner

Bør tromboseprofylaktika seponeres før tannekstraksjon?

Trekking av tenner kan gi blødningsproblemer, men warfarin og acetylsalisylsyre bør vanligvis ikke seponeres før oralkirurgiske inngrep. Risikoen for emboliske komplikasjoner etter seponering er større enn risikoen for blødningskomplikasjoner.

Bør warfarin og acetylsalisylsyre seponeres før tannekstraksjon?

Bedre smertebehandling ved fødsel

Bruken av epidural smertelindring ved fødsel er fordoblet fra 1996 til 2002, og de fødende blir i større grad tatt med i avgjørelser om smertebehandlingen. Dette viser en undersøkelse ved landets føde- og anestesiavdelinger. I temaserien om smerte omtales også symptomregistrering hos kreftpasienter ved sykehusinnleggelse og glukokortikosteroiders analgetiske effekt etter operative inngrep.

Symptomregistrering hos kreftpasienter ved sykehusinnleggelse

Smertelindring til fødende i norske sykehus

Glukokortikoider reduserer akutte postoperative smerter

Dødsfall som skal meldes til politiet

Leger har plikt til å melde unaturlige dødsfall til politiet, inkludert dødsfall som skyldes behandling. Det er politiet som skal avgjøre om det er mistanke om straffbare forhold og om etterforskning skal iverksettes.

Ringe politiet?

Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet

Anbefalte artikler