Forgiftning med ricin

Gudrun Høiseth Om forfatteren
Artikkel

Kastorbønner. Foto Marianne Loraas

Naturen inneholder mange stoffer som både kan drepe og helbrede. Det meget toksiske planteproteinet ricin, som finnes i kastorbønner fra planten Ricinus communis, er et eksempel på dette.

Ricinus communis, eller kristpalme, vokser vilt i Afrika og Sør-Europa og brukes som prydplante i Norden. Forsiden på dette nummer av Tidsskriftet viser kastorbønner, som bare er 0,5 – 2 cm lange, men inneholder 1 – 5 vektprosent ricin. Bønnene brukes til fremstilling av olje. Denne oljen kjenner vi godt som lakserolje, men kastorolje brukes i større grad som smøreolje i industrien. Den er da renset for ricintoksin, og fra avfallsproduktene etter denne prosessen kan ricinet fremstilles.

Ricin er dødelig i små doser, ca. 10 µg/kg ved inhalasjon. Det dreper celler effektivt ved å inaktivere ribosomer slik at proteinsyntese ikke kan gjennomføres. Det mest kjente tilfellet av ricin brukt mot mennesker er «paraplydrapet» i 1978, der antikommunisten Georgi Markov ble stukket i leggen med en paraply som inneholdt ricin. Senere er det blitt kjent at terroristorganisasjoner som Al Quaida er i besittelse av ricin, og funnet av ricin i det amerikanske senatet i februar 2004 har skapt frykt for at dette er et stoff som vil benyttes i forbindelse med bioterrorisme. Ricins toksisitet kan også utnyttes terapeutisk. Molekylet må da bindes spesifikt til én type celler, for eksempel kreftceller, og dreper så disse. Dette har gitt gode resultater i dyreforsøk og har vært prøvd ut på blant annet lymfompasienter.

Anbefalte artikler