Gir ny forståelse av reguleringen av inflammasjon

Morten Lindboe Om forfatteren
Artikkel

Ny forskning viser at komplementsystemet kan ha overordnet funksjon i inflammasjonsprosessen.

Knut Tore Lappegård. Foto privat

Når blod møter fremmede overflater, for eksempel i en hjerte-lunge-maskin eller i et dialyseapparat, aktiveres ulike inflammatoriske prosesser i blodet. Komplementsystemet er en del av det medfødte (inate) immunsystem. Aktivering av komplementsystemet er én av reaksjonene når blodet møter kunstige overflater. Men hvilke av de øvrige inflammasjonsreaksjonene er avhengig av slik komplementaktivering?

Dette har Knut Tore Lappegård undersøkt i sin avhandling Artificial surface-induced inflammation: effects of complement inhibition and surface modification. Ved å regulere komplementaktiveringen med blokkerende peptider og monoklonale antistoffer undersøkte han blodplater og ulike hvite blodcellers avhengighet av komplementaktivering i deres reaksjon på en kunstig overflate.

– Blodplatereaksjoner viste seg å være uavhengig av aktivering av komplementsystemet, mens monocyttaktivering var delvis avhengig. De fleste granulocyttreaksjonene var nærmest totalt avhengig av en komplementaktivering, sier Lappegård. Ifølge Lappegård kan forskningsresultatene indikere at det kan være grunn til å se på komplementsystemet på en ny måte.

– Det viser seg at komplementsystemet står meget sentralt i reguleringen av andre systemer. På mange måter ser det ut til at det initierer reaksjonen i enkelte av de andre delene av immunsystemet og slik sett er en primær induktor, sier han.

Avhandlingen utgår fra Medisinsk avdeling og Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Nordlandssykehuset i Bodø og Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø. Knut Tore Lappegård disputerte 2. juni 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8987

Anbefalte artikler