Doktoravhandlinger ved Universitetet i Tromsø

Artikkel

Robert Myrvang, dr.polit.

Samhandling mellom allmennleger og sykehusleger – muligheter og barrierer. Medisinsk dokumentasjon, kollegiale betingelser og diskurser om medisin. Utgår fra Nasjonalt senter for telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. Disputas 9.6. 2005.

Anbefalte artikler