Ivar Wessel Om forfatteren
Artikkel

Det er foreslått å gjøre det enklere å forskrive det narkotiske stoffet metadon. Hvis forslaget vedtas, vil det bli enda vanskeligere for leger å motstå det presset de stadig utsettes for fra narkomane som vil ha metadon. Det er ikke utenkelig at f.eks. skoleelever som ikke består en viktig eksamen, i stedet satser på en «metadonkarriere».

Det er ingen prinsipiell forskjell på alkoholisme og narkomani. Man behandler ikke alkoholikere ved å gi dem alkohol. Det er da heller ingen grunn til å behandle narkomane ved å gi dem narkotika (metadon). En slik politikk fører bare til nyrekruttering av narkomane. Det gir en svært dårlig signaleffekt at staten fremstår som landets største narkolanger. Metadon er ingen løsning, verken på individets eller på samfunnets problemer.

Det tok 70 år før man forstod at det var et helsemessig mistak å tilsette bly til bensinen. Kommer det til å ta like lang tid før man forstår at dagens metadonpolitikk er feilslått?

Anbefalte artikler